Termeni si conditii

PREZENTARE GENERALA 

Site-ul berepatos.ro este operat de SC BACK AND FORWARD SRL, cu sediul in JUD. ILFOV, SAT SILISTEA SNAGOVULUI COM. GRUIU, SOS. SILISTEA-CIOLPANI, NR.199. Pe orice pagina de pe site, termenii “Bere Patos“, „noi” și „nostru” se refera la  BACK AND FORWARD SRL. BACK AND FORWARD SRL oferă acest site, inclusiv toate informatiile, instrumentele și serviciile disponibile de pe acest site pentru tine, utilizatorul, conditionandu-te la acceptarea tuturor termenilor, conditiilor, politicilor și anunturilor mentionate aici.

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Site-ul disponibil la adresa https://berepatos.ro/, este deținut de către SC BACK AND FORWARD SRL, persoana juridica romana, cu sediul in JUD. ILFOV, SAT SILISTEA SNAGOVULUI COM. GRUIU, SOS. SILISTEA-CIOLPANI, NR.199 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/557/2017, avand CUI RO31031414.

1.2. Politica de confidențialitate este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descriu în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.

1.3. Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.

1.4. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termene și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru site:

1.5. Daca nu sunteți de acord cu prezentele Termene și condiții sau cu o parte din prezentele Termene și condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel.

2. DEFINITII

Site
https://berepatos.ro/

Societatea
SC
BACK AND FORWARD SRL , persoana juridica romana, cu sediul in JUD. ILFOV, SAT SILISTEA SNAGOVULUI COM. GRUIU, SOS. SILISTEA-CIOLPANI, NR.199 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/557/2017 , avand CUI RO31031414 .

Utilizatorul
Orice utilizator care navighează sau citește sau folosește sau își creează cont pe Site sau se abonează la Newsletter.

Cont
Reprezintă o colecție de informații personale ale Utilizatorilor care le permite să acceseze toate zonele Site-ului Societății.

Contract
Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.

Date cu caracter personal
Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, adresa de corespondenta, adresa e-mail, număr de telefon mobil care sunt furnizate de Utilizator cu scopul creării unui Cont pe Site, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri.

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Partajarea datelor personale
Partajam datele personale doar cu Partenerii desemnati pentru a ne ajuta sa furnizam serviciile de comert online dupa cum urmeaza:

www.wordpress.comSite-ul https://berepatos.ro/ este construit si gazduit folosind platforma WooCommerce. Datele personale legate de contul Utilizatorului pe site si comenzile anterioare sunt stocate securizat folosind platforma WooCommerce .
www.mobilpay.roParteneriatul mobilpay asigura procesarea cardurilor de credit. https://berepatos.ro/ nu are acces la datele cardului Utilizatorului si nu stocheaza aceste date.Termeni si conditii mobilpay
www.sameday.roParteneriatul dpd ne ofera posibilitatea de a trimite coletele catre Utilizator. Datele personale (nume, adresa de corespondenta, numar de telefon) sunt stocate securizat pe serverele sameday.
Google AnalyticsFolosim Google Analytics pentru a intelege cum Utilizatorii folosesc Site-ul si pentru a putea aduce imbunatatiri.Politica de confidentialitate Google AnalyticsPuteti refuza oricand Google Analytics aici.


Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
Societatea și/sau Partenerii asociați numesc o persoană al cărui scop este informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal,
cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumărea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

Persoana de contact din partea operatorului de date, respectiv Responsabilul DPO (Data Protection Officers) din partea Societatii SC BACK AND FORWARD SRL  este Alexandru Puia Bogdan bogdan@berepatos.ro.

3. ACCESAREA SITE-ULUI

3.1. Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele, existând zone în Site care necesită înregistrare Cont.

3.2. La momentul înregistrarii Contului pe Site, Utilizatorul poate opta pentru:

 • comunicarea directă a ofertelor promoționale și noutăților centrului comercial (oferte comerciale, invitații la evenimente, oferte speciale și alte tipuri de informări), prin intermediul e-mail.
 • salvarea adreselor de expeditie si vizualizarea comenzilor anterioare.

4. INCHEIEREA CONTRACTULUI

4.1. Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Politica de confidențialitate.

4.2. Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site se încheie numai dacă sunt urmați toți pașii enumerați mai jos:

 • Vârsta Utilizatorului este de minim 18 ani
 • Utilizatorul accesează site-ul web https://berepatos.ro/
 • Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termene și Condiții și Politica de confidențialitate
 • Utilizatorul își creează un Cont prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre sine, menționate în formularul de înregistrare de pe Site
 • Utilizatorul accesează pentru prima oară Contul sau folosind numele de utilizator și parola, care nu vor fi făcute cunoscute niciunei persoane.

4.3. În cazul în care numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise, vă rugăm să notificați imediat Societatea prin transmiterea unui mesaj folosind formularul din pagina de contact a Site-ului.

4.4. Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul primește o confirmare în acest sens de la Societate sub forma unui e-mail transmis la adresa menționată la momentul creării Contului.

4.5. Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătura cu prezentele Termene și Condiții este inlocuita de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termene și Condiții nu creeaza drepturi pentru terțe persoane.

5. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

5.2. Utilizatorul poate înceta folosirea Contului creat pe Site în orice moment, prin ștergerea Contului creat prin transmiterea unui mesaj folosind formularul din pagina de contact a Site-ului.

5.3. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator în orice moment și fără notificare în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termene și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site

5.4. Utilizatorul întelege că după încetarea Contractului să nu încerce să efectueze o nouă înregistrare de Cont pe Site, însă va putea folosi Site-ul numai în scop informativ.

5.5. În cazul în care Contractul va înceta, termenii si conditiile raman aplicabile.

6. UTILIZAREA SITE-ULUI

6.1. Utilizatorii nu au dreptul:

 • să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă
 • să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprinda vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului
 • să folosească Site-ul in orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă
 • să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor
 • să conduca orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzand, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă
 • să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană.

7.2. Site-ul https://berepatos.ro/ utilizează cookies. Pentru mai multe informații despre datele personale colectate prin fîșierele de tip cookies Utilizatorul trebuie să consulte Politica Cookies.

7.3. În momentul în care alegi să îți realizezi un cont pe Site-ul Societatii, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către Societate, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciul solicitat, și anume accesul în aplicație, sau în contul tău pe site.

7.4. Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în aceste scopuri, inclusiv cu privire la modul în care îți poți retrage consimțământul, poți găsi în Politica de confidențialitate.

8. PROPRIETATE INTELECTUALA

8.1. Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.

8.2. Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret
fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, preturi etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut.

8.3. Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fîșierele încărcate pe Site.

8.4. Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevazute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.

8.5. Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricțiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termene și Condiții. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea in prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.

8.6. În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri)
 • să vândă, să închirieze sau sub-licentieze materialele de pe Site
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale
 • să redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire

8.7. Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate folosind formularul din pagina de contact a Site-ului.

8.8. Aceste Termene și Condiții nu garanteaza Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul detinut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.

8.9. Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.

8.10. Opiniile și sugestiile pot fi transmise folosind formularul din pagina de contact a Site-ului.

9. RENUNTARI SI CESIUNI

9.1. Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndata pentru realizarea unui drept al sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

9.2. Dacă o prevedere din prezentele Termene și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

9.3. În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.

9.4. Utilizatorii nu își pot ceda in parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termene și Condiții.

10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Societatea pune la dispoziție Site-ul CA ATARE, CU TOATE VICIILE și ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFACATOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITEULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI.

10.2. Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil.

10.3. Dacă sunt necesare lucrari de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

10.4. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

10.5. Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 18 ani, în vederea creării unui Cont pe Site.

10.6. Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 • conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului
 • efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului
 • interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului
 • actiunile pe care le intreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului
 • conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul de termene și condițiile practicate de aceștia. Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site
 • prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe
 • prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site
 • Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul
 • Utilizatorul înțelege că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică.
 • Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte raspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termene și Condiții.
 • Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții au fost afișate greșit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.
 • Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății.
 • Societatea nu garanteaza utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

11. DREPT APLICABIL IN INSTANTA COMPETENTA

11.1 Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român.

11.2. Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucratoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente.

11.3. Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

12. MODIFICARI ALE TERMENELOR SI CONDITIILOR

12.1. Prezentul regulament de Termene și Condiții a fost redactat in data de 12.09.2018.

12.2. Societatea își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceast regulament de Termene și Condiții, în orice moment.

12.3. Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Termene și Condiții, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

12.4. Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne contactezi folosind formularul din pagina de contact a Site-ului.

12.5. În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată Contului.

12.6. Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.

Shopping Cart